Jumaat, 24 Julai 2009

Sudah Tiba Masanya!!!

Masanya sudah tiba untuk kita menilai semula kurikulum dan sistem nilaian kepada murid. Aku amat bersetuju dengan konsep nilaian yang bersifat 'school based' dan tidak pada kertas peperiksaan semata-mata. Semenjak dari kecil, murid kita mesti didedahkan dengan kepentingan menjadi 'individu holistik' – dan ianya bukan atas dasar mendapat 5A dalam UPSR.

Rabu, 22 Julai 2009

RENUNGLAH DAKU !!!

Memang, menghadapi anak suatu hal yang tidak mudah, sangat memerlukan kesabaran yang luar biasa, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam sekolah kita.Oleh itu kita harus mendidik diri kita sendiri untuk selalu mengevaluasi setiap yang kita kerjakan. Bukankah setiap perilaku kita akan dilihat, didengar dan ditiru oleh mereka ?.

Suatu RenunganMemang, menghadapi anak suatu hal yang tidak mudah, butuh ketrampilandan kesabaran yang luar biasa, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam sekolah kita. Tentunya hal itu kita harus mendidik diri kita sendiri untuk selalu mengevaluasi setiap yang kita kerjakan. Bukankah setiap perilaku kita akan dilihat, didengar dan ditiru oleh mereka ?.